En ny æra med
ansvarlig leting

Forsyne fosfor, en råvare EU vurderer som kritisk

Find out more

Investorer

Som en pålitelig partner tar Norge Mining sikte på å bygge verdi for våre andelseiere. Vi vil tilby langsiktige muligheter på et attraktivt investeringsnivå med en betydelig oppside. Norge er politisk og økonomisk sett ett av de mest stabile og utviklede landene i verden.

61 Lisenser
Samarbeid og hensyn

Gruvedrift har en kontroversiell fortid – det er det ingen tvil om. Til tider har det skjedd på bekostning av miljøet og de nærliggende samfunnene og dyrelivet. Norge Mining skaper en annen arv, en som er sentrert rundt gjensidig respekt for mennesker og planeten.

Interaktiv og synlig

Norge Mining vil innlede en ny æra med hensynsfull leting og henting – i samarbeid og kommunikasjon med lokale mennesker, grunneiere og bønder. Regionale ordførere er allerede involvert, og vi har etablert nære forbindelser med regionale og nasjonale norske myndigheter.

Sensitiv tilnærming

Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver påvirkning på miljøet. Geologiske modeller i 3D og bruk av magnetiske undersøkelser i luften vil bidra til å fastslå nøyaktigheten. Norge Mining vil også bruke fornybar energi i leting og henting der vi kan. Vi vil arbeide hardt for å sikre at så mye som mulig av materialet vi trekker ut – hvis ikke alt – brukes, for eksempel i konstruksjonen av veier.

Bærekraftig fremtid

Alle mineralene vi leter etter, har høy etterspørsel globalt. Noen av dem vil i stor grad bidra til en mer bærekraftig fremtid – for eksempel vanadium og fosfater. De er på EUs liste over kritiske råvarer for 2020 sammen med titan.

Lisenser

Norge Mining har kjøpt 61 lisenser: Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Bømlo-Lykling.

Det er her vi fokuserer lete- og hentearbeidet vårt for tre mineraler og metaller med høy etterspørsel: vanadium, fosfater og titan.

Bjerkreim

Bjerkreim

Bjerkreim ligger på toppen av letelisensområdet, i den nordlige enden av Rogaland fylke og Dalane-distriktet. Kommunen dekker 651 km2 og er den minst befolkede i lisensområdet. Den har en befolkning på nesten 3000. Jordbruk, naturlige skoger og granplantasjer er de viktigste arealbrukene, mens jordbruk er primærindustrien. Bjerkreim er også vert for en rekke vindparker, med total kraftproduksjon på 249 MW.

Eigersund

Eigersund

Eigersund er den mest folkerike av disse kommunene med en befolkning på nesten 15 000. Den omfatter store geografiske områder, men befolkningen er relativt konsentrert. Den industrielle sektoren er stor og levedyktig. Eigersund kommune-planen ble vedtatt av kommunestyret i 2015, og fokuserer på tre temaer: befolkningsutvikling, forretningsutvikling og kommunens økonomiske situasjon.

Lund

Lund

Lund kommune har en befolkning på i overkant av 3000. Litt over 500 personer i Lund er avhengig av jordbruk og rundt 600 arbeider i de sekundære industriene. Lund arbeider aktivt med en grønn struktur og et naturvernsprogram for sine naturområder. Det er omtrent 30 steder i kommunen som er beskyttet som nasjonalpark eller naturreservat.

Sokndal

Sokndal

Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland fylke, og ligger i det tradisjonelle Dalane-distriktet. Administrasjonssenteret er Hauge. Den har en befolkning på mer enn 3000, som har økt med 1,5 % i løpet av det siste tiåret. Nordsjøen ligger sør- og vestover i forhold til kommunen. Den sørøstlige delen av kommunen er svært steinete og robust – og det er stedet for den store Tellnes-gruven, en stor produsent av titan.

Bømlo-Lykling

Bømlo-Lykling

Bømlo er en kommune i den sørlige delen av Hordaland fylke. Administrasjonssenteret er tettstedet Svortland. Mesteparten av kommunens innbyggerne bor på øya Bømlo. Det 247 km² store området har en befolkning på nesten 12 000, som har økt med 8,4 % i løpet av det siste tiåret. Kommunen inkluderer ca. 900 øyer, holmer og skjær – selv om de fleste er svært små og ubebodde. Tettstedsområdet Lykling har blitt en populær turistattraksjon, hovedsakelig på grunn av sin historie med gullgruvedrift. Det ble oppdaget her i 1862 – påstås det, av en ukjent gruvearbeider på jakt etter kobber.

Milepæler og målinger

2023
Olav Skalmeraas utnevnes til styret i Norge Mining Limited og Norge Mineraler AS
januar
Publisering av årsrapport og regnskap for året som ble avsluttet 30. Juni 2022
februar
Utnevnelse av Pål Thjømøe som Geolog og Sustainable Business Solutions Manager i Norge Mineraler AS
mai
Utnevnelse av Jørgen Stenvold som prosjektdirektør i Norge Mineraler AS
juni
Kristian Bader utnevnes til styret i Norge Mining Limited
Norge Mining publiserer sin rapport om ansvarlig forretningsdrift 2023
september
2022
Stor utvidelse av mineralressursestimatet av forekomsten ved Storeknuten
februar
Norge Mining blir medlem av European Battery Alliance
Norge Mining støtter EITs Raw and Circular Economy Expedition – RACE 2022
august
Norge Mining gjennomfører første ISO-revisjon
Norge Mining publiserer sin rapport om ansvarlig forretningsdrift 2021
september
Norge Mining blir medlem av The Fertilizer Institute
Norge Mineraler AS og European Raw Materail Allience ('ERMA') kunngjør ERMAs offisielle støtte til prosjektet som pågår i Bjerkreim-Sokndal intrusjonen i Norge
Norge Mining har oppnådd SQS-sertifisering: ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
november
2021
NM blir medlem ERMA
januar
Estimat for verdensklasseressurs kunngjort
februar
Frank Blom utnevnes til ledelsesteamet for å levere omfangstudien, den preliminære gjennomførbarhetsstudien og gjennomførbarhetsstudien
Mineralressursestimat i Øygrei Exploration Area
mars
Ingvil Tybring-Gjedde utnevnes til styret i Norge Mining PLC
april
Bente Hagem utnevnes til styret i Norge Mining PLC
mai
Mineralressursestimat for Storeknuten i Høyland Exploration Area
juni
Monika Øksnes som operasjonsdirektør hos Norge Mineraler AS
Publisering av årsrapport og regnskap for året som ble avsluttet 31. desember 2020
august
Utnevnelse av Erik Joa som samfunnskontakt i Norge Mineraler AS
november
Anskaffelse av 15 nye lisenser
2020
Covid-19-pandemien eksponerer skjørhet i globale forsyningskjeder
januar
Metallurgiprogrammet er fullført
april
Fase 1 av markedsføringsstudien er fullført
mai
ESG-rapporteringssystemet er implementert
Boreprogrammet vårt er igangsatt, i henhold til strenge helse- og sikkerhetstiltak som er avtalt med myndighetene i forbindelse med COVID-19
september
Titan er lagt til i EUs liste over kritiske råvarer, sammen med vanadium og fosfor
2019
22 ytterligere lisenser kjøpt av Norge Mining (29 lisenser dekker nå: Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Bømlo)
juli
ESG-risikovurdering (SRK Exploration Services)
Letinger og metallurgisk testarbeid for å underbygge ressurser
august
Kanalprøvetaking i Bjerkheim - se SRK-rapport
Sammendrag av feltarbeidet og analysene.
september
Innledende testarbeid i laboratorium på prøver fra Bjerkheim-forekomsten – start september 2019.
november
Aeromagnetiske undersøkelser
2018
EU: vanadium & fosfater er «kritiske råvarer»
Prøvetaking og rekognoseringsarbeid
oktober
Vanadium-priser steg til nye høyder
november
Nye kinesiske armeringsforskrifter for å gjøre bygninger mer motstandsdyktige mot jordskjelv
Norge Mining PLC opprettet
Kompetent persons rapport om Bømlo- og Bjerkreim-prosjekter (SRK Exploration Services)
«Det finnes indikasjoner på at mineraliserte soner kan være større enn de som er avgrenset av NGU.»
2017
EU: vanadium & fosfater er «kritiske råvarer»
2011
Norges minister for handel og energi kunngjør ny mineralstrategi: «Norge har betydelige mineralressurser som kan bidra til Europas tilgang til ressurser.»
2010
Ny minerallov i Norge som fremmer gruvedrift: «For å fremme og sikre sosialt ansvarlig administrasjon og bruk av mineralressurser i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling.»
2001
Samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norsk Hydro Agri for å finne apatitt, ilmenitt og vanadium i Bjerkreim-Sokndal
NGU begynner å utvikle gruvedrifts- og leteindustrien, gjennom økt statlig finansiering