06

Mer om våre mineraler og bruken deres

En praktisk oversikt med informasjon om hvorfor ressursene våre er viktige og hvor de brukes

Oversikt
VANADIUM
Fosfater
Titan
Gull

Mineraler

Norge sitter på store, ubenyttede mineralforekomster, i henhold til undersøkelser så langt. Vi fokuserer vår innsats på tre ressurser som har høy etterspørsel over hele verden: vanadium, fosfater og titan.

Hvorfor Kritiske råmaterialer

Kritiske råmaterialer (CRM-er) er økonomisk og strategisk viktige for den europeiske økonomien, men har en høy risiko knyttet til forsyningen. Disse materialene er ikke bare «kritiske» for viktige industrisektorer og fremtidige bruksområder, men også for den bærekraftige funksjonen til den europeiske økonomien.

 

DEN EUROPEISKE UNION:

«CRM-er kombinerer en høy økonomisk betydning for EU med en høy risiko knyttet til forsyningen»

Ta tak i utfordringen

Det er bare i løpet av det siste tiåret at utfordringen med å sikre tilgang til mineraler som trengs for økonomisk produksjon, har tiltrukket seg rettmessig oppmerksomhet. De er nødvendige for mange dagligdagse produkter og tjenester, og er viktige ingredienser for nye innovasjoner. Og likevel er ikke forsyningen deres garantert – de kommer i stor grad fra land utenfor EU.

 

EU er «avhengig av utenlandsk import for mer enn 80 % av råmaterialene som trengs for industrien og økonomien».

Største leverandører av kritiske råmaterialer til EU

Forsyning av fosfor og vanadium

Norge Mining leter etter og henter to kritiske råmaterialer: vanadium og fosfor. For øyeblikket står Russland for størstedelen av EUs forsyning av vanadium, mens Kasakhstan leverer den største andelen av fosfor.

FOSFATER VANADIUM
 

Nasjonal og internasjonal betydning

Som kritiske råmaterialer er vanadium og fosfater derfor ikke bare av nasjonal betydning for Norge, men av internasjonal betydning, og kan bli viktige aktører i handelsinnflytelse. Å sikre europeisk forsyning av disse kritiske råmaterialene og redusere risikoen knyttet til forsyningen anses derfor som å være politisk og økonomisk viktig.

Vanadium

Begeistring for dette mindre kjente metallet stiger, og det gjør også etterspørselen …

Produksjonsverdi

Vanadium er et biprodukt av jernmalm, og det er i ferd med å bli svært verdifullt i produksjon på grunn av dets formbare, smidige og korrosjonsbestandige kvaliteter. Når stål er belagt med nitrert ferrovanadium, øker slitemotstanden med 30–50 %. Det brukes ofte i robuste verktøy og bildeler, blant mange andre produkter.

Kritisk europeisk forsyning

EU-kommisjonen oppførte det som et «kritisk råmateriale» (2017) for viktige industrisektorer og «den bærekraftige funksjonen til den europeiske økonomien». I tillegg har nye kinesiske armeringsforskrifter (armeringsstang) for å gjøre bygninger mer motstandsdyktige mot jordskjelv økt behovet for vanadium. Siden behovet for vanadium ventes å gå i været er Norge derfor fullstendig forberedt på å bli en drivkraft for europeisk forsyning.

FINN UT MER

Potensial for fornybar energi

Én av de mest spennende anvendelsene av vanadium er lagring av fornybar energi. Dette mineralet er ikke-brennbart og kompakt, og etterspørselen etter det forventes å stige. Vanadium-baserte «redox flow»-batterier har en lang levetid (tiår) ettersom de kan lades opp på nytt tusenvis av ganger – og beholde sin verdi. Etter hvert som forskning på hvordan man reduserer størrelsen deres utvikler seg, kan de ha en avgjørende rolle å spille i revolusjonen av elektriske biler som en erstatning for mindre effektive og svært forurensende litium-ion-batterier.

 
NØKKELPUNKTER
Pris nådde nye høyder i oktober 2018
Kritisk råmateriale (EU: 2017)
Kinesiske armeringsforskrifter (bygninger som er mer motstandsdyktige mot jordskjelv)
Potensial for effektiv strømlagring
Bidragsyter til sirkulær økonomi

Fosfater

Fosfatgjødsel kan gi det naturlige svaret på global matvaresikkerhet.

Økning av avlingsstørrelse

Bruken av fosfatgjødsel i løpet av de siste 50 årene har økt avlingsstørrelser og bidratt til å fø millioner, om ikke milliarder, av mennesker. Gjødsel består vanligvis av tre store vannløselige makronæringsstoffer, for eksempel fosfat, kalium og nitrogen.

Voksende marked

Det er spådd at det globale fosfatgjødselmarkedet vil nå USD 78,06 milliarder innen 2025 (Grand View Research), og registrerer en 5,1 % CAGR som en følge av det. Verdens økende befolkning (og derfor økende kjøttforbruk), begrenset tilgjengelighet av land og initiativet for matmangfold har vært viktige drivere av etterspørselen. Asia er for øyeblikket det største markedet, på grunn av store jordbruksmiljøer i Kina og India. Bevissthetsprogrammer i fremvoksende økonomier i Latin-Amerika, Afrika og Asia-Stillehavsregionen oppfordrer til større bruk i disse områdene.

Sikkerhet og bærekraft

EU utnevnte fosfor som et «kritisk råmateriale» i 2017. Dets sikkerhet trer frem som en viktig global bærekraftsutfordring. Forsyningsstrategier for å sikre at bønder har tilstrekkelig tilgang til fosfor for å fø verden, øker derfor raskt i betydning.

FINN UT MER
 
NØKKELPUNKTER
Kritisk råmateriale (EU: 2017)
Viktig ingrediens for global matsikkerhet
Øker avlingsstørrelsen
Markedet spådd å nå USD 78,06 milliarder innen 2025
Asia er det største markedet; fremvoksende økonomier viser interesse

Titan

Markedet for titandioksid blir bare bedre og bedre.

Svært nyttig pigment

Ilmenitt er den primære malmen til titan og brukes til å produsere titandioksid – Ti0₂. Dens viktigste bruk er som kalk. Kalk svært reflekterende materiale som er malt til et pulver og brukes som pigmenter.

Reflekterende og bestandig

Én av de store fordelene med titandioksid er motstanden mot misfarging under UV-lys. Det brukes i produkter som: maling og belegg, plast, papir, blekk, fiber, næringsmidler, legemidler og kosmetikk.

Økende etterspørsel

Ti0₂ er også i økende grad nødvendig for å dekke og beskytte lette materialer, noe som betyr en større etterspørsel etter det i bilindustrien. I tillegg kan titandioksid også brukes i vannavsaltingsprosesser. Gitt sin status som en viktig ingrediens i mange produkter, er det forventet å stimulere etterspørselen i markedet.

 
NØKKELPUNKTER
Den viktigste bruken er som «kalk»
Motstand mot misfarging
Lette bilmaterialer
Vannavsalting
Markedsetterspørsel vokser

Gull

Et edelmetall med følelsesmessig, kulturell og økonomisk verdi.

Formbart, smidig og bestandig

Ordet «gull» kommer fra det urindoeuropeiske ordet «ghel» – som betyr «å skinne». Gull er det mest formbare og smidige rene metallet som vi vet om. Det er også en god leder av elektrisitet. Det påstås at omtrent 80 % av jordas gull fremdeles er begravd under jorden.

Mangfoldig forbruk

Folk over hele verden kjøper gull av forskjellige grunner, ofte påvirket av en rekke nasjonale sosiokulturelle faktorer, markedsforhold og bredere makroøkonomiske drivere. Globalt forbruk av nytt gull produsert er i smykker, investeringer og industri.

Dyrebar produksjon

Kina var den største gullprodusenten i verden i 2016, og sto for en årlig total på rundt 14 %. Men det er ingen region som dominerer. Norge har forekomster av gullressurser av høy kvalitet sør i landet – hvor det først ble oppdaget i 1862. Historisk gruvedrift og nylige prøvetaking i lisensområdet viser at det er potensial for mineralisering av gull av høy kvalitet.

 
NØKKELPUNKTER
2. kvartal 2019: Sentralbanker kjøpte 224,4 t gull
1968–2016-anslag: USD 58 mrd total investering i barrer og offisielle mynter
Sterk oppgang i Indias smykkemarked
Bestandig mot rust og matthet
Norge: potensial for mineralisering av gull av høy kvalitet

UK kontor
Fourth floor, 43 Berkeley Square,
London, W1J 5FJ, United Kingdom
Company Registration Number: 11703765
E uk.office@norgemining.com
T +44 20 7889 7894

Norgeskontor
TEØK AS, Holtet 45, 1368 Stabekk, Kingdom of Norway
E office@norgemining.com
T +47 952 55 835

HURTIGKOBLINGER