Lete for mineraler for en mer bærekraftig fremtid

Undersøke vanadium, en råvare EU vurderer som kritisk

FINN UT MER

En ny æra med ansvarlig leting

Forsyne fosfor, en råvare EU vurderer som kritisk

FINN UT MER

Moderne mineralleting

Avdekke titan, en råvare EU vurderer som kritisk

FINN UT MER

Et vell av kritiske mineraler

Eigersund prosjektet
FINN UT MER

John Vergopoulos CEO

Norge Mining 2023: A year of clarity

If there’s one word I would use to sum up this decisive year for Norge Mining, it’s clarity. 2023 has...
The way forward is now clear due to strategic discussions locally and internationally, the beneficiation studies of our CRMs and wider geopolitical events. We can now see that two global megatrends – supply chain security and net zero – are not only a backdrop, but are at the very core of our business and future operations.

Norge Mining har en klar visjon: å bli en global leder innen utvinning og foredling av verdifulle mineraler ved bruken av moderne og sensitive gruve metoder. Vi skaper en arv og forstår vårt ansvar til å ivareta denne.

Mer om mineralene våre og deres bruk

Norge sitter på store, ubenyttede mineralforekomster, i henhold til undersøkelser så langt. Vi fokuserer på tre ressurser med høy global etterspørsel og som er klassifisert som EU-kritiske råmaterialer: vanadium, fosfat og titan.

Fosfater

Bruken av fosfatgjødsel i løpet av de siste 50 årene har økt avlingsstørrelser og bidratt til å fø millioner, om ikke milliarder, av mennesker. Men forsyning av denne råvaren som EU vurderer som kritisk, trer frem som en viktig global bærekraftsutfordring.

FINN UT MER

Vanadium

Vanadium er et biprodukt av jernmalm, og det er i ferd med å bli svært verdifullt i produksjon på grunn av dets formbare, smidige og korrosjonsbestandige kvaliteter. Den mest spennende bruken av råvaren som EU vurderer som kritisk, ligger i metallets potensial innen effektiv strømlagring for fornybar energi.

FINN UT MER

Titan

I 2020 la EU for første gang til titan på listen over kritiske råvarer. Kina produserer 55 % av verdens titan, og covid-19-pandemien har vist at den globale forsyningskjeden er skjør. Det presserende behovet er derfor å lete etter produsenter innenlands eller i naboland for å minimere risiko.

FINN UT MER

Gull

Norge har forekomster av gullressurser av høy kvalitet sør i landet. Historisk gruvedrift og nylig prøvetaking viser at det er potensial for mineralisering av gull av høy kvalitet.

FINN UT MER

Statlig løft

FINN UT MER

Mineraler med høy etterspørsel

FINN UT MER

INVESTMENT OPTIONS

FINN UT MER

Hvorfor Norge?

Norge er politisk og økonomisk sett ett av de mest stabile og utviklede landene i verden.

FINN UT MER

Samkjørt med globale ambisjoner

Vi bruker FNs mål for bærekraftig utvikling som veiviser for virksomheten vår.

MER OM VÅRE FORPLIKTELSER TIL BÆREKRAFTSMÅLENE

«Ilmenitt og vanadium i Bjerkreim – Sokndal-intrusjonen; en ressurs i verdensklasse.»

Hensynsfull gruvedrift er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.

Investerings-muligheten

Som en pålitelig partner tar Norge Mining sikte på å bygge verdi for sine andelseiere. Vi vil tilbylangsiktige muligheter på et attraktivt investeringsnivå, med en betydelig oppside sammenlignet med likestilte. Potensial til å investere i prosjekter med denne kombinasjonen av type og størrelse på aktiva, infrastruktur og plassering er svært sjeldne.

FINN UT MER