Mineraler

Norge sitter på store, ubenyttede mineralforekomster, i henhold til undersøkelser så langt. Vi fokuserer vår innsats på tre ressurser som har høy etterspørsel over hele verden: vanadium, fosfater og titan.

Hvorfor Kritiske råmaterialer

Kritiske råmaterialer (CRM-er) er økonomisk og strategisk viktige for den europeiske økonomien, men har en høy risiko knyttet til forsyningen. Disse materialene er ikke bare «kritiske» for viktige industrisektorer og fremtidige bruksområder, men også for den bærekraftige funksjonen til den europeiske økonomien.

DEN EUROPEISKE UNION: «CRM-er kombinerer en høy økonomisk betydning for EU med en høy risiko knyttet til forsyningen»

Ta tak i utfordringen

Det er bare i løpet av det siste tiåret at utfordringen med å sikre tilgang til mineraler som trengs for økonomisk produksjon, har tiltrukket seg rettmessig oppmerksomhet. De er nødvendige for mange dagligdagse produkter og tjenester, og er viktige ingredienser for nye innovasjoner. Og likevel er ikke forsyningen deres garantert – de kommer i stor grad fra land utenfor EU.

Covid-19-pandemien har avslørt skjørhet i globale forsyningskjeder og behovet for å øke innenlandsk produksjon. Derfor vil forsyning fra naboland bli viktig i nær fremtid.

EU er «avhengig av utenlandsk import for mer enn 80 % av råmaterialene som trengs for industrien og økonomien».

Største leverandører av kritiske råmaterialer til EU

United Sates
Beryllium* 88%

Mexico
Fluorspar 25%

Brazil
Niobium 85%

Chile
Lithium 78%

Finland
Germanium 51%

Norway
Silicon metal 30%

France
Hafnium 84%
Indium 28%

Spain
Strontium 100%

Morocco
Phosphate rock 24%

Guinea
Bauxite 64%

DRC
Cobalt 68%
Tantalum 36%

South Africa
Iridium* 92%
Platinum* 71%
Rhodium* 80%
Ruthenium* 93%

Germany
Gallium 35%

Turkey
Antimony 62%
Borates 98%

Kazakhstan
Phosphorus 71%

Russia
Palladium 40%

China
Baryte 38%
Bismuth 49%
Magnesium 93%
Natural graphite 47%
Scandium* 66%
Titanium* 45%
Tungsten* 69%
Vanadium* 39%
LREEs 99%
HREEs 98%

Indonesia
Natural rubber 31%

Australia
Coking Coal 24%

* share of global production

Forsyning av fosfat, vanadium og titan

 

Norge Mining utforsker og henter tre viktige råvarer: Vanadium, fosfor og titan – alt på EUs 2020-liste. EUs nyeste tall viser at Kina produserer 55 % av verdens vanadium og 45 % av verdens titan, mens 71 % av verdens fosfor hentes fra Kasakhstan.

Som kritiske råmaterialer er vanadium og fosfater derfor ikke bare av nasjonal betydning for Norge, men av internasjonal betydning, og kan bli viktige aktører i handelsinnflytelse. Å sikre europeisk forsyning av disse kritiske råmaterialene og redusere risikoen knyttet til forsyningen anses derfor som å være politisk og økonomisk viktig.

FINN UT MER

 

 

 

Mer om våre mineraler og bruken deres

 • Fosfater
 • Vanadium
 • Titan
 • Gull

NØKKELPUNKTER

 • KRITISK RÅMATERIALE (EU: 2020)
 • VIKTIG INGREDIENS FOR GLOBAL MATSIKKERHET
 • ØKER AVLINGSSTØRRELSEN
 • MARKEDET SPÅDD Å NÅ USD 207 MILLIARDER INNEN 2026
 • ASIA ER DET STØRSTE MARKEDET; FREMVOKSENDE ØKONOMIER VISER INTERESSE

Fosfater

Fosfatgjødsel kan gi det naturlige svaret på global matvaresikkerhet.

Økning av avlingsstørrelse

Bruken av fosfatgjødsel i løpet av de siste 50 årene har økt avlingsstørrelser og bidratt til å fø millioner, om ikke milliarder, av mennesker. Gjødsel består vanligvis av tre store vannløselige makronæringsstoffer, for eksempel fosfat, kalium og nitrogen.

Voksende marked

Det er spådd at det globale fosfatgjødselmarkedet vil nå USD 78,06 milliarder innen 2025 (Grand View Research), og registrerer en 5,1 % CAGR som en følge av det. Verdens økende befolkning (og derfor økende kjøttforbruk), begrenset tilgjengelighet av land og initiativet for matmangfold har vært viktige drivere av etterspørselen. Asia er for øyeblikket det største markedet, på grunn av store jordbruksmiljøer i Kina og India. Bevissthetsprogrammer i fremvoksende økonomier i Latin-Amerika, Afrika og Asia-Stillehavsregionen oppfordrer til større bruk i disse områdene.

Sikkerhet og bærekraft

EU utnevnte igjen fosfor som en kritisk råvare i 2020. Dets sikkerhet trer frem som en viktig global bærekraftsutfordring. Forsyningsstrategier for å sikre at bøndene har tilstrekkelig tilgang til fosfater for å fø verden på en måte som er vennlig mot miljøet, blir derfor stadig mer presserende.

NØKKELPUNKTER

 • KRITISK RÅMATERIALE (EU: 2020)
 • KINESISKE ARMERINGSFORSKRIFTER
 • STYRKER ANLEGGSSTÅL
 • FORNYBAR STRØMLAGRING
 • BIDRAGSYTER TIL SIRKULÆR ØKONOMI

Vanadium

Begeistring for dette mindre kjente metallet stiger, og det gjør også etterspørselen …

Produksjonsverdi

Vanadium er et biprodukt av jernmalm, og det er i ferd med å bli svært verdifullt i produksjon på grunn av dets formbare, smidige og korrosjonsbestandige kvaliteter. Når stål er belagt med nitrert ferrovanadium, øker slitemotstanden med 30–50 %. Det brukes ofte i robuste verktøy og bildeler, blant mange andre produkter.

Kritisk europeisk forsyning

EU-kommisjonen oppførte det som en «kritisk råvare» (2020) for viktige industrisektorer og den europeiske økonomiens bærekraft. Ettersom stålproduksjon utgjør størstedelen av vanadiumforbruket (og siden Kina øker sin håndhevelse av en ny og høyere standard for armeringsstyrke), er behovet for vanadium i konstruksjon fortsatt høyt. Og siden vanadiumetterspørselen fortsetter å øke, står Norge i en god posisjon til å bli en sterk leverandør i fremtiden.

Potensial for fornybar energi

Én av de mest spennende anvendelsene av vanadium er lagring av fornybar energi. Dette mineralet er ikke-brennbart og kompakt, og etterspørselen etter det forventes å stige. Vanadium-baserte «redox flow»-batterier har en lang levetid (tiår) ettersom de kan lades opp på nytt tusenvis av ganger – og beholde sin verdi. Etter hvert som forskning på hvordan man reduserer størrelsen deres utvikler seg, kan de ha en avgjørende rolle å spille i revolusjonen av elektriske biler som en erstatning for mindre effektive og svært forurensende litium-ion-batterier.

NØKKELPUNKTER

 • KRITISK RÅMATERIALE (EU: 2020)
 • MARKEDSETTERSPØRSEL VOKSER
 • LUFT- OG ROMFARTS- OG BILINDUSTRI
 • BLEKEMIDDEL
 • STERK, LETT OG TÅLER EKSTREME TEMPERATURER

Titan

Markedet for titan blir bare bedre og bedre.

Kritisk for EU

I 2020 la EU for første gang til titan på listen over kritiske råvarer. Kina produserer 55 % av verdens titan, og covid-19-pandemien har vist at den globale forsyningskjeden er skjør. Det presserende behovet er derfor å lete etter produsenter innenlands eller i naboland for å minimere risiko.

Kraftig metall

Med et usedvanlig høyt smeltepunkt, kan titan håndtere ekstreme temperaturforhold, alt fra under null til 600°C. Det er også svært sterkt og likevel relativt lett. Det veier omtrent halvparten så mye som stål. Ta med korrosjonsmotstanden i alt dette, og det er blitt en viktig komponent i produksjon for luft- og romfarts- og bilindustrien.

Svært nyttig pigment

Ilmenitt er den primære titanmalmen og brukes til å produsere titandioksid – Ti02. Den mest populære bruken er bleking – brukt som et pigment til å gjøre produkter lysere, som for eksempel: maling, solkrem og tannkrem.

NØKKELPUNKTER

 • 2. KVARTAL 2019: SENTRALBANKER KJØPTE 224,4 T GULL
 • 1968–2016-ANSLAG: USD 58 MRD TOTAL INVESTERING I BARRER OG OFFISIELLE MYNTER
 • STERK OPPGANG I INDIAS SMYKKEMARKED
 • BESTANDIG MOT RUST OG MATTHET
 • NORGE: POTENSIAL FOR MINERALISERING AV GULL AV HØY KVALITET

Gull

Et edelmetall med følelsesmessig, kulturell og økonomisk verdi.

Formbart, smidig og bestandig

Ordet «gull» kommer fra det urindoeuropeiske ordet «ghel» – som betyr «å skinne». Gull er det mest formbare og smidige rene metallet som vi vet om. Det er også en god leder av elektrisitet. Det påstås at omtrent 80 % av jordas gull fremdeles er begravd under jorden.

Mangfoldig forbruk

Folk over hele verden kjøper gull av forskjellige grunner, ofte påvirket av en rekke nasjonale sosiokulturelle faktorer, markedsforhold og bredere makroøkonomiske drivere. Globalt forbruk av nytt gull produsert er i smykker, investeringer og industri.

Dyrebar produksjon

Kina var den største gullprodusenten i verden i 2016, og sto for en årlig total på rundt 14 %. Men det er ingen region som dominerer. Norge har forekomster av gullressurser av høy kvalitet sør i landet – hvor det først ble oppdaget i 1862. Historisk gruvedrift og nylige prøvetaking i lisensområdet viser at det er potensial for mineralisering av gull av høy kvalitet.