Hente mineraler for en mer bærekraftig fremtid

Undersøke vanadium, en råvare EU vurderer som kritisk

Find out more

Visjonen vår

Norge Mining har en klar visjon: å bli en global leder innen utvinning og foredling av verdifulle mineraler ved bruken av moderne og sensitive gruve metoder. Vi skaper en arv og forstår vårt ansvar til å ivareta denne.

Fokus og prioriteringer

Dette er en gryende industri i Norge, et land som sitter på store, ubenyttede mineralforekomster, i henhold til undersøkelser så langt. Vi fokuserer vår innsats på tre ressurser som har høy etterspørsel over hele verden: vanadium, fosfater og titan.

Hensynsfull gruvedrift er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.

Bevisene våre

Det å sikre en stabil region for utvikling av disse sårt tiltrengte ressursene er ikke bare vår visjon. EU har offisielt utnevnt vanadium, fosfor og titan som «kritiske råvarer» (2020). Det betyr at de er økonomisk og strategisk viktige for den europeiske økonomien, men som har en høy risiko knyttet til forsyningen.

Investorene våre

Som en pålitelig partner tar Norge Mining sikte på å bygge verdi for sine andelseiere. Vi vil tilby langsiktige muligheter på et attraktivt investeringsnivå, med en betydelig oppside. Norge er politisk og miljømessig et av de mest stabile og utviklede landene i verden, og dets regjering fremmer sterkt gruvedriftsindustrien.

Norges geologiske undersøkelse (NGU): «Ilmenitt og vanadium i Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen utgjør sammen en ressurs i verdensklasse.»

Teamet vårt

Laget vårt er satt sammen av erfarne folk fra bergindustrien, samt eksperter innen teknologi og selskapsvekst. Vi er begeistret over det enorme potensialet som ligger framfor oss og er overbevist om at vi står ovenfor noe stort. Norge Mineraler AS, vårt heleide norske datterselskap, har sitt eget styre og ledelse, og ikke minst talentfulle medarbeidere.

  • NORGE MINING LTD
  • Norge Mineraler AS
  • Board of Directors
  • Management
  • Board of Advisors

Board of Directors

Oliver A. Baring
Chairman

Oliver A. Baring er en drivkraft innen industrien, som bringer med seg en enorm arv av global gruvedriftserfaring. Han var medlem av det rådgivende rådet i både Sentient Group og et privat aksjefond for gruvedrift verdt USD 2 milliarder. Han  var tidligere partner i Rowe & Pitman og administrerende direktør i UBS Warburg Mining Group. Oliver startet i industrien hos Anglo American / De Beers Group.

John Vergopoulos
CEO

John Vergopoulos bringer besluttsom, praktisk ledelse til Norge Mining, samt en internasjonal økonomisk «svart bok» og mange års erfaring innen mineralressurssektoren. Han har sterke meritter innen innsamling av kapital, privat egenkapital og syndikerte lånemarkeder. Han har vært et SME-styremedlem og en administrerende direktør og finansdirektør for ulike aksjeselskaper i teknologi- og mineralressursindustriene. I løpet av årene har John vært ansvarlig for å håndtere statlige institusjoner i Europa, Afrika og Asia. Han startet karrieren som statsautorisert revisor i Deloittes revisjonsavdeling i London.

Mike Hirschfield
CFO

Mike har vært medlem av styrene til en rekke børsnoterte selskaper. I 1997 inkorporerte han sin egen private virksomhet for å gi råd og støtte til en rekke børsnoterte selskaper på AIM og hovedmarkedet, og han leverer sine tjenester til selskapet direkte som konsernets Finansdirektør. Han startet sin karriere som kvalifisert statsautorisert revisor med KPMG, og spesialiserer seg på bedriftsøkonomi. Mike er utdannet ved London School of Economics and Political Science.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Non-Executive Director

Ingvil bringer med seg eksepsjonell erfaring til styret i Norge Mining som ikke-administrerende direktør. Som representant for FrP og den tidligere stedfortrederen i Olje- og energidepartementet, vil hun være en veileder for landet når det skal ta nye skritt mot en spennende økonomi. Ingvil har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Det norske utenriksdepartementet og i posisjoner for olje- og gassforvaltning i Innovasjon Norge.

Styrekomitèer: Godtgjørelse (komitèleder)

Olav Skalmeraas
Non-Executive Director

Olav Skalmeraas slutter seg til Norge Mining Limited og Norge Mineraler AS som styremedlem, etter flere ulike høyprofilerte stillinger i Equinor og Norsk Hydro. Med bred erfaring med ESG, var Olav med på å posisjonere Equinor i det gradvis liberaliserende gassmarkedet. Han har vært VP for Midstream Value for Oil and Gas (Brasil), VP for Governmental and Regulatory Affairs og VP for Carbon Capture Utlisation and Storage. Olav var ansvarlig for å engasjere tyske beslutningstakere innen energisektoren, og vurdering av virkningen av regulatoriske rammer for naturgass og auksjonssystemer for offshore vind. Ved Norsk Hydro var han VP for aluminiumsvirksomheten i Sør-Amerika og VP for transport og markedsføring av gass. Olav har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Styrekomitèer: Godtgjørelse (komitémedlem) & ESG (komitèleder)

Kristian Bader
Non-Executive Director

Kristian Bader har omfattende erfaring som driftssjef, fortrinnsvis som linjeleder og prosjektleder i finans- og teknologiselskap. Kristian har også grunnlagt og bygget opp flere selskap. Styrkene hans ligger i analyse, utforming og implementering av organisatoriske strukturer og -prosesser samt strategiske utvikling av disse. Han er også lidenskapelig opptatt av mulighetene som ligger innen teknologiutvikling, digitalisering og automatisering. Kristian har en doktorgrad i forretningsadministrasjon og har Executive-mastergrader i handelsrett og kunstmarkedsstudier.

Styrekomitéer: ESG (komitemedlem) & revisjon (komitemedlem)

Management

John Vergopoulos
CEO

John Vergopoulos bringer besluttsom, praktisk ledelse til Norge Mining, samt en internasjonal økonomisk «svart bok» og mange års erfaring innen mineralressurssektoren. Han har sterke meritter innen innsamling av kapital, privat egenkapital og syndikerte lånemarkeder. Han har vært et SME-styremedlem og en administrerende direktør og finansdirektør for ulike aksjeselskaper i teknologi- og mineralressursindustriene. I løpet av årene har John vært ansvarlig for å håndtere statlige institusjoner i Europa, Afrika og Asia. Han startet karrieren som statsautorisert revisor i Deloittes revisjonsavdeling i London.

Mike Hirschfield
CFO

Mike har vært medlem av styrene til en rekke børsnoterte selskaper. I 1997 inkorporerte han sin egen private virksomhet for å gi råd og støtte til en rekke børsnoterte selskaper på AIM og hovedmarkedet, og han leverer sine tjenester til selskapet direkte som konsernets Finansdirektør. Han startet sin karriere som kvalifisert statsautorisert revisor med KPMG, og spesialiserer seg på bedriftsøkonomi. Mike er utdannet ved London School of Economics and Political Science.

Michael Wurmser
Founder

Michael er en dreven økonom, geostrategi og gründer og grunnlegger av Norge Mining og gir råd om økonomi og geostrategisk retning. Michael har jobbet for Citibank Zürich, og har hatt et prestisjetungt utvalg av ledende stillinger ved multinasjonale finansinstitusjoner i New York og Frankfurt. Tidligere, tidlig på 2000-tallet, ble han gitt mandat av ulike myndigheter, finansdepartementer og statsbanker i Øst-Europa og Asia for å bidra til å gjøre opp statsgjeld. Gjennom årene har Michael gitt råd om strukturert finansiering for selskaper i naturressurser, råvare- og mineralutvinningssektorene i Midtøsten og Mongolia samt i USA.

Mary McCarthy
Executive Assistant

Mary er en erfaren Executive Assistant med over 20 års erfaring. Hun har hatt stillinger innen regnskap, investeringsbank, hedgefond, fondsforvaltning, satellittindustrien og gruvedrift. Mary har vært i Norge Mining siden 2021 og er ansvarlig for omfattende administrative oppgaver, inkludert planlegging, korrespondanse og prosjektkoordinering. Mary bruker kunnskapen sin veldig målrettet og effektivt. Gjennom aktiv kommunikasjon på C-suite-nivå, koordinerer hun aspekter ved intern og ekstern kommunikasjon og støtter administrative, økonomiske og operasjonelle funksjoner.

Board of Advisors

Eric Sarasin

Eric Sarasin har 30-års erfaring innen bankvirksomhet fra Morgan Guarantee, Pictet & Cie, Citibank N.A. og Bank Sarasin. Fra sine mer enn 20 år i Bank Sarasin hadde han ulike lederstillinger og bidro i disse årene til å utvikle den familieeide bank til en av de ledende Sveitsiske private bankene. Eric ble forfremmet til viseadministrerende direktør da banken ble solgt til Familien Safra og banken endret navn til Bank J. Safra Sarasin i 2012.

Eric er utdannet ved Babson College og Swiss Finance Institute. Han er styreleder i Singularity Group, Q-Brands og Gambio. Han sitter i styret for 1875 Finance and Swiss Startup Group, og styreleder i TIGER21 Sveits. I løpet av sin karriere har Eric hatt flere lederroller både i offentlig, privat og kulturelle organisasjoner, inkludert 12 år som president for det sveitsisk-tyske handelskammeret, og i dag som president for Cancer League of Basel, Gertrude von Meissner Foundation, Paul Jenni Foundation, MyHandicap Foundation, Redsands Venture og Human Rights Watch.

Jana Plananska
Spesialist og uavhengig konsulent, elektrisk og smart mobilitet

Jana har en doktorgrad i forretningsadministrasjon ved University of St.Gallen i Sveits, hvor hun skrev doktorgraden sin om forbrukeradopsjon av elektriske kjøretøy. Hun jobber for tiden i sitt eget konsulentselskap hvor hun rådgir kunder innen løsninger av elektrisk og smart mobilitet. Hun har blant annet spesialisert seg på bærekraftige batteriverdikjeder, forbrukeradopsjon og -atferd samt digitalisering og automatisering. Jana har også 2 mastergrader i internasjonal utvikling og statsvitenskap fra Sciences Po Paris og University of St.Gallen.

Jana har bred erfaring, kunnskap og forståelse for diplomati, analytisk arbeid og prosjektledelse innen ren transport og energi fra sitt engasjement med institusjoner som University of Oxford, UNESCO, EU eller Verdensbanken.

Beat Kaelin
Chief Sustainability Advisor

Beat er en sveitsisk natur- og miljøekspert med føderal sveitsisk sertifisering. Han har også hatt erfaring med å bruke denne kompetansen i et bedriftsmiljø, ved å bygge opp sitt eget kapitalforvaltningsselskap, hvor han blant annet fokuserte på bærekraft. Han solgte dette senere til AIG. Frem til slutten av 2021 fungerte han som president for WWF Zürich.

David Wurmser

Dr. David Wurmser, har vært leder og medgrunnlegger av Delphi Global Analysis Group, LLC – et firma som spesialiserer seg på geopolitisk risikoanalyse og -reduksjon for selskap fra USA, Europa, Japan og India og som opererer innen infrastruktur, råvarer, energi, høyteknologi, forsvar og finanssektorer. Delphi var blant annet hovedleverandøren som ga Nobel råd i politisk risiko og strategi i over et tiår for å bistå og rådgi Nobel Energy (nå Mobil) under deres tilstedeværelse og aktivitet i Israel fra 2009 til 2020. David har også vært seniorrådgiver for både USAs visepresident Richard Cheney om Midtøsten saker, spredning og strategiske saker samt for Statssekretær John Bolton.

David grunnla videre Midtøsten-studieprogrammet ved American Enterprise Institute (AEI) hvor han publiserte flere artikler om geopolitiske og geostrategiske emner. David har en B.A. (statsvitenskap), M.A. (internasjonale anliggender og internasjonal økonomi) og en Ph.D. (om amerikansk utenrikspolitikk og Midtøsten-saker) fra Johns Hopkins University.

Andreas Sarasin

Andreas Sarasin studied economics (lic.rer.pol.) in Basel before joining Bank Sarasin in 1982. Until 2007, he held various management positions at the bank, becoming a member of the Executive Committee in 1991 and a partner of Bank Sarasin in 1993. As Head of Logistics, he was responsible for the bank’s infrastructure worldwide. As Chairman of the Board of Directors of Bank Sarasin Europe Sarasin Luxembourg and member of the Board of Directors, Sarasin Investment Management SA London, Bank Sarasin-Rabo Asia and Bank Sarasin Ltd Guernsey, he had global insights into asset management. Since 2007 Andreas Sarasin has been working as an independent advisor and financier of startups in different sectors and sizes. Thereby the strategic orientation and the company infrastructure is the core of his support of the mostly young companies. In this context, he is currently active on various boards of directors. For example, he is Chairman of the Board of Directors of Trafina Privatbank and a member of the Boards of Directors of Whitebox AG, Uniqfeed AG and E3CSS AG.

Frank Plantenberg
Business Development Manager

Frank er en utdannet kjemiingeniør, MSc, ved det tekniske universitetet i Delft. Han har 35 års erfaring fra metall- og gruveindustri, alt fra R&D ansvarlig ved Alcoa Technical Center i Pittsburgh til ulike lederroller innen prosessering, drift og generell ledelse ved BHP Billiton. 

 Frank har vært MD for Gallium JV i Tyskland, VP for forretningsutvikling i aluminium-avdelingen, operasjonsdirektør i den brasilianske aluminium-avdelingen, MD for virksomheten i Surinam og COO i den søramerikanske aluminium-avdelingen. I de sistnevnte rollene ledet Frank en rekke oppkjøp, operasjonelle fusjoner og avhendingsinitiativer for selskapet.

Albina Khairullina
Project Support

Albina har en datavitenskapelig bakgrunn med fokus på strategi og teknologi. Hun er en erfaren konsulent og strategirådgiver for multinasjonale selskaper på tvers av ulike bransjer.

Hun har erfaring innen verdivurderinger, IP-strategier og innovasjoner i forretningsmodeller. Albina er med-grunnlegger av et sveitsisk-basert selskap som betjener banker og kredittinstitusjoner.

Hun jobber også videre med sin akademiske lidenskap som Researcher ved Imperial College London. Albina har en mastergrad fra University of Lausanne og doktorgrad i Technology Management fra École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

  • Board of Directors
  • Management
  • Teamet

Board of Directors

John Vergopoulos
Chairman

John Vergopoulos bringer besluttsom, praktisk ledelse til Norge Mining, samt en internasjonal økonomisk «svart bok» og mange års erfaring innen mineralressurssektoren. Han har sterke meritter innen innsamling av kapital, privat egenkapital og syndikerte lånemarkeder. Han har vært et SME-styremedlem og en administrerende direktør og finansdirektør for ulike aksjeselskaper i teknologi- og mineralressursindustriene. I løpet av årene har John vært ansvarlig for å håndtere statlige institusjoner i Europa, Afrika og Asia. Han startet karrieren som statsautorisert revisor i Deloittes revisjonsavdeling i London.

Olav Skalmeraas
Managing Director

Olav Skalmeraas slutter seg til Norge Mining Limited og Norge Mineraler AS som styremedlem, etter flere ulike høyprofilerte stillinger i Equinor og Norsk Hydro. Med bred erfaring med ESG, var Olav med på å posisjonere Equinor i det gradvis liberaliserende gassmarkedet. Han har vært VP for Midstream Value for Oil and Gas (Brasil), VP for Governmental and Regulatory Affairs og VP for Carbon Capture Utlisation and Storage. Olav var ansvarlig for å engasjere tyske beslutningstakere innen energisektoren, og vurdering av virkningen av regulatoriske rammer for naturgass og auksjonssystemer for offshore vind. Ved Norsk Hydro var han VP for aluminiumsvirksomheten i Sør-Amerika og VP for transport og markedsføring av gass. Olav har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Styrekomitèer: Lønn og godtgjørelse (komitémedlem) & ESG (komitèleder)

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Non-Executive Director

Ingvil bringer med seg eksepsjonell erfaring til styret i Norge Mining som ikke-administrerende direktør. Som representant for FrP og den tidligere stedfortrederen i Olje- og energidepartementet, vil hun være en veileder for landet når det skal ta nye skritt mot en spennende økonomi. Ingvil har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Det norske utenriksdepartementet og i posisjoner for olje- og gassforvaltning i Innovasjon Norge.

Styrekomitèer: Lønn og godtgjørelse (komitèleder)

Monika Øksnes
Non-Executive Director

Monika er styremedlem og Norge Mineralers tidligere Chief Operating Officer. Hun har master i geologi og startet karrieren i Norge Mineraler AS som Camp Manager, juni 2020, i forbindelse med det pågående prosjektet som forgår i kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Hå. I løpet av en kort tid har hun tilegnet seg økt ansvar og steg raskt i gradene opp til Chief Operating Officer. Som COO ledet hun de pågående undersøkelsesaktivitetene for Norge Mineraler AS og tilknyttet personell, samt interaksjonen og dialogen med prosjektets ulike interessenter. Som COO, var Monika opptatt av å finne løsninger som kommer flere til gode og godt arbeidsmiljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg faglig og personlig.

Management

Olav Skalmeraas
Managing Director

Olav Skalmeraas slutter seg til Norge Mining Limited og Norge Mineraler AS som styremedlem, etter flere ulike høyprofilerte stillinger i Equinor og Norsk Hydro. Med bred erfaring med ESG, var Olav med på å posisjonere Equinor i det gradvis liberaliserende gassmarkedet. Han har vært VP for Midstream Value for Oil and Gas (Brasil), VP for Governmental and Regulatory Affairs og VP for Carbon Capture Utlisation and Storage. Olav var ansvarlig for å engasjere tyske beslutningstakere innen energisektoren, og vurdering av virkningen av regulatoriske rammer for naturgass og auksjonssystemer for offshore vind. Ved Norsk Hydro var han VP for aluminiumsvirksomheten i Sør-Amerika og VP for transport og markedsføring av gass. Olav har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Styrekomitèer: Lønn og godtgjørelse (komiemedlem) & ESG (komitèleder)

Jenny Kvilhaug Tuen
CFO

Februar 2021 ble Jenny en del av Norge Mining teamet som CFO i Norge Mineraler. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Universitetet i Stavanger. Tross sin unge alder har Jenny allerede opparbeidet seg god og variert erfaring i tilsvarende roller. Hun er engasjert og brenner for effektivisering og digitalisering av fagfeltet. Jenny vil ha ansvaret for den finansielle rapporteringen, økonomistyringen og fasilitetsstyringen i forbindelse med prosjektet i Dalane og Hå. Arbeidsstedet til Jenny er i Egersund.

Jørgen Stenvold
Project Director

Jørgen Magnus Stenvold brings more than 20 years of experience of mine development to Norge Mineraler. He has a Master’s degree in economic geology from NTNU and further education in business and finance from the BI Norwegian Business School. Jørgen has worked for 12 years at Yara International, as project director for several large projects and as VP Mining with overall professional responsibility for Yara’s global mining operations. Jørgen started his career in Store Norske Spitsbergen Kulkompani, first as a mining geologist and later as exploration director. Jørgen has also been general manager of Store Norske Gull and Arctic Graphite.

Kjartan Hjorteland
Legal Counsel

Kjartan bakgrunn som advokat før han tiltrådte som jurist i Norge Mineraler AS. Han har blant annet arbeidet med juridiske forhold inn eiendom, bygg og anlegg. Kjartan har også en MSc innen informasjonsteknologi og en Master grad innen finans, kompetanse som Kjartan har brukt i mange prosjekter i over 20 år. I komplekse beslutningsprosesser innebærer Kjartans flerfaglige bakgrunn og erfaring en betydelig fordel.

Solveig Hognestad
HR Manager

Solveig har en variert bakgrunn fra offentlig virksomhet, farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri, og bringer meg seg bred erfaring til vårt team. Hun er utdannet sykepleier ved Universitetet i Stavanger, og har også utdanning i organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Hennes bakgrunn gir en unik kompetanseprofil og forståelse for organisasjonsdynamikk. Solveigs ansvarsområde vil være å utvikle og implementere HR strategier som støtter Norge Mineralers overordnede visjon, mål og strategier, i tillegg til operativt HR-arbeid i vår virksomhet. I Norge Mineraler er mennesker, miljø og bærekraft kjernen i det vi gjør. Solveig fremmer et verdisett av integritet, respekt og myndiggjøring som vi tror vil bidra sterkt til å fasilitere organisasjonsutvikling og et inkluderende arbeidsmiljø når Norge Mineraler utvikler seg videre.

Teamet

Erik Joa
Samfunnskontakt

Erik Joa har Bachelor grad i landbruk og teknikk. Han har bred ledererfaring fra ulike bransjer, inkludert fra den globale leverandørindustrien til gruve og anleggsdrift. Erik sitt interessefelt er vidt hvor natur og landskap er sentralt. Med et sterkt engasjement, integritet og en helhetlig tilnærming til saker, søker han alltid etter den beste vinn/vinn løsningen for alle interessene. Erik vil være sentral i Norge Mining sin kommunikasjon med samfunnet – en svært viktig rolle utifra vårt løfte om åpenhet med god og tett dialog med ulike interesser.

Pål Thjømøe
Geolog og Sustainable Business Solutions Manager

Pål har utdannelse innen økonomi, pedagogikk og en Master i geologi fra Aarhus universitet. Jobbet siden 1995 for Rieber & Søn ASA og NCC som geolog, laboratoriesjef, kvalitets-, og HMS-ansvarlig. Pål har jobbet med de fleste kvalitets- og HMS standarder. Startet så i 2005 å arbeide som prosjektleder for Næringssjefen i Dalane. Pål var sentral i oppstart av prosjektene Jøssingfjord Vitensenter og Magma Geopark AS. Han har videre jobbet som daglig leder og prosjektleder i Magma Geopark AS siden etablering av selskapet i 2009. Magma Geopark AS har gjennomgått evaluering fra UNECO og det Globale geopark nettverket fire ganger og fått grønt kort hver gang. Magma Geopark fikk status som UNESCO Global geopark i 2015 under Pål sin ledelse. Gjennom sitt 18 års lange engasjement i geopark nettverket og UNESCO, har Pål vært prosjektleder for mer enn 30 prosjekter deriblant flere større EU prosjekter med fokus på bærekraft. Pål er revisor for UNESCO og hans største interesse er bærekraft og sirkulær økonomi.

Askil Bryn
Junior Geologist

Askil har en bred bakgrunn innen geologi fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Southampton og Universitetet i Oslo. Han har en mastergrad i strukturgeologi og tektonikk, og startet sin karriere i Norge Mineraler AS, juni 2021. Askil er en del at det geologiske teamet som prosesserer og logger borekjerner fra våre prosjekter. Han er ansvarlig for å samle inn hydrogeologiske data og vil få videre opplæring og ansvar innen det hydrogeologiske arbeided når prosjektene går over i nye faser. Askil er en utadvent person som aldri går glipp av en mulighet til å sosialisere og bidra når Norge Mineraler AS aktivt egasjerer seg med studenteter, lokale, bedrifter og andre som finner våre prosjekter interessante.

Terje Lunde
Junior Geologist

Terje er geolog, utdannet ved Universitetet i Bergen. Han startet karrieren sin i Norge Mineraler AS, som junior geolog i 2020, ved leteprosjektet i kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Hå. Hovedarbeidsoppgavene bestod av administrasjon av boreriggene, prosessering og logging av borekjerner og opplæring av nyansatte. Fra august 2022, er Terje Lunde prosjektleder for det pågående boreprogrammet på Bømlo, hvor han er ansvarlig for logistikk, operasjonsprosedyrer, budsjettkontroll, administrasjon av borearbeid og kommunikasjon med interessenter i området. Terje har sørget for at Bømlo-prosjektet har blitt gjennomført på en effektiv og miljøvennlig måte.

Eirik Skåra
Junior Geologist

Eirik tok sin grad i geologi ved Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning begynte han i Norge Mineraler AS i mars 2020. På kort tid har han raskt tilegnet seg erfaring med kjernelogging og boreproduksjonsledelse. Eirik har hatt ansvar for innkjøp til drift og logistikk på Bjerkreimsprosjektet. 

Kjetil Skrede
Junior Geologist

Kjetil har en master i geologi innen petroleum fra NTNU og en bachelor i geologi og geofare fra HVL i Sogndal. Etter studiene i Sogndal startet han som geologisk assistent i Norge Mineraler AS i september 2021, og har blant annet arbeidet med borekjernene ved selskapets prosjektsteder.
Kjetil har også lang erfaring fra maritim industri i tillegg til en fagskoleutdanning innen maskin. Etter geologistudiene fra NTNU i 2012 har Kjetil blant annet jobbet med salg av håndholdte XRF apparater og som geolog hos den svenske gruveindustrien.

Magne Often
Field Technician

Magne har vært med på prosjektene til Norge Mineraler AS siden august 2020, og er dermed en av de første medarbeiderne i selskapet. Som geologisk assisten og nå feltteknikker har han arbeidet med både prosessering av borekjerner og andre oppgaver ved selskapets prosjektsteder. Han har blant annet studert informatikk på NTNU i Trondheim, i tillegg til erfaring fra bergverksindustrien gjennom et leteprosjekt for kobolt ved de gamle koboltgruvene på Modum med Berkut Minerals og gjennom arbeid for Store Norske Spitsbergen Kullkompani på Svalbard.

Inghild Bø Torvaldsen
Accountant

September 2022 startet Inghild som regnskapsfører i Norge Mineraler AS. Hun har en lang og bred erfaring etter å ha jobbet i lengre tid i tilsvarende roller. Hun er over gjennomsnittet glad i tall og orden, og har et ønske om å ha mest mulig digitale løsninger som er verdiøkende for bedriften. Inghild vil jobbe med føring av regnskap, og arbeidsstedet hennes er i Egersund.

Iren Omdal
Camp Manager

Iren begynte som kokk/hushjelp for Norge Mineraler AS januar 2021. Iren er utdannet hjelpepleier og kontormedarbeider, men har alltid vært opptatt av matlaging. Hun har tidligere jobbet innenfor helse og omsorg, og de senere årene innenfor skole og barnehage. I august 2021 fikk Iren stillingen som Camp Manager, hvor hun har hovedansvaret for campen på Heskestad. Iren er opptatt av at maten hun lager skal være mest mulig hjemmelaget, og smake godt. Og hun prøver så godt hun kan å fylle alle sine behov. Irens spesialitet er «mammas hvetekringle».

Marco Keersemaker
Leder for gruvedrift og validering

Marco Keersemaker har mer enn 25 års erfaring innen alle aspekter av gruvedrift for en rekke råvarer, fra utforskning til nedlegging. Marco har hatt ansvar for ressursmodellering, gruveplanlegging og -design, drift, kostnads-/NPV-modellering og benchmarking, og bringer imponerende praktisk erfaring til rollen som ansvarlig for gruvedrift og teknologiøkonomisk modellering i Norge Mining. Han er tidligere anleggs- og gruveleder, og godt kjent med de høyeste standarder i innen helse, miljø og sikkerhet og drift. Han har blant annet jobbet for BHP Billiton på prosjekter i Guinea og Surinam. I senere tid har han konsultert for Aluminpro og undervist ved det teknologiske universitetet i Delft i Nederland.

Partnere

Norge Mining har i tillegg til sin egen ekspertise knyttet til seg partnere med tung faglig kompetanse, inkludert internasjonalt anerkjente konsulenter innen gruvedrift, bærekraft, strategi og kommunikasjon. Noen av disse partnerne er oppført nedenfor.

Affiliation: Partner

Bank of America er en global selskaps og investeringsbank som tilbyr integrerte finansielle løsninger, kapitalmarkedstjenester og strukturell rådgiving til mer enn 12000 klienter. Inkludert noen av verdens største selskap, finansinstitusjoner og statlige institusjoner. Bank of America tilbyr global dekning av ekspertise innen ulike land, industrier, produkter og er til stede i 35 land spredt over hele verden.

Affiliation: Partner

SRK er et uavhengig, internasjonalt konsulentfirma som tilbyr faglige råd og løsninger til kunder, hovedsakelig innen jord- og vannressursindustrien. For gruveprosjekter tilbyr SRK tjenester fra leting til gruvedrift. SRK innehar ekspertise i – og er ledende innen felt som due diligence, tekniske studier, gruvedrift og vannhåndtering, tillatelser og rehabilitering av gruver.

Affiliation: Partner

Buchanan er et London-basert kommunikasjonsselskap innen forretningsrådgivning med vekt på medier, investorer og interessentrelasjoner i tillegg til ESG og design. Siden 1997 har Buchanan vært en del av WPP plc, en av verdens største kommunikasjons- og reklametjenester

Affiliation: Partner

Energold er et ledende, globalt spesialisert boreselskap. Selskapet har 134 leteborrigger og tilstedeværelse i hele verden, med virksomhet i Norge, Europa, Mexico, Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten.

Affiliation: Partner

Nijsen & Partner AG er et sveitsisk basert rådgivningsselskap innen ledelse- og ledelsessystemer. Hovedtyngden er på kvalitetsstyring samt helse-, miljø- og sikkerhetsledelse. Kunder fra et bredt spekter av bransjer drar nytte av velprøvde løsninger med stor merverdi.

Affiliation: Partner

ICCF-gruppen jobber inn mot myndigheter, lovgivere og blant lokale politiske beslutningstakere for bevaring av naturressurser og spesielt forvaltning av beskyttede områder. Deres internasjonale merittliste innen lovarbeid, offentlig-private partnerskap og arealforvaltning viser at deres unike modell er et kostnadseffektivt og bærekraftig verktøy for beskyttelse og bevaring av naturressurser.

Affiliation: Partner

TFI er stemmen til gjødselindustrien, og representerer offentlig politikk, kommunikasjon, forvaltning og bærekraft og markedsinformasjonsbehovene til gjødselprodusenter, grossister og forhandlere, så vel som virksomhetene som støtter dem med varer og tjenester.

Affiliation: Partner

Flow Batteries Europe (FBE) representerer strømningsbatteriinteressenter med en samlet stemme for å forme en langsiktig strategi for strømningsbatterisektoren. Foreningen bidrar til å danne det juridiske rammeverket for strømningsbatterier på EU-nivå, bidrar til EUs beslutningsprosess, samt definerer FoU-prioriteringer. FBE styres av et hovedstyre valgt av medlemmene av generalforsamlingen og har tre komiteer som fungerer som en plattform for å diskutere utfordringer og muligheter i bransjen. FBE jobber med å skape og forsterke nettverk mellom nøkkelaktører i strømningsbatterisektoren, samt fremme kommersialiseringen og utplasseringen av strømningsbatterier på EU- og internasjonalt nivå.

Affiliation: Partner

Euro-Mediterranean Economists Association – EMEA er en regional think-tank som fungerer som en ledende uavhengig og innovativ forskningsinstitusjon for politikk basert i Barcelona; et forum for debatt om de politiske og sosioøkonomiske reformene i Middelhavet og Afrika; og fremmer handlinger og initiativer som oppfyller mål om bærekraft, inkludering, regional integrasjon og velstand.

Affiliation: Partner

Metier bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Vi har i 40 år vært dedikert til prosjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. De senere årene har vi hatt enorm utvikling innenfor digitalisering og transformasjon. Våre 250 ansatte betjener over 600 kunder fra både privat og offentlig sektor, og omfatter virksomheter innen bl.a. helse, bygg- og anlegg, justis, bank- og finans, samferdsel, industri og energi. Vi har nå blitt en del av Tetra Tech, et globalt selskap med over 27000 ansatte i 100 land.

Affiliation: Partner

Hos Hatch omfavner vi kundens visjoner som våre egne og samarbeider med dem for å utvikle ideer som er smartere, mer effektive og innovative. Vårt globale nettverk av over 10 000 fagfolk jobber med verdens tøffeste utfordringer, med erfaring som spenner over 150 land rundt om i verden innen metall-, energi- og infrastruktursektorene. Vi er «entreprenører med en teknisk sjel».

Affiliation: Partner

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap med om lag 6 000 medarbeidere fordelt på 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland. Hovedkontoret ligger i Sandvika. Med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse innen ingeniørfag, arkitektur og digitalisering, bistår Norconsult private og offentlige kunder med oppdrag innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Selskapets omfattende erfaring med offentlige planprosesser, miljøutredninger, lov- og regelverk samt håndtering av myndigheter og andre interessenter, er verdifull når Norconsult skal hjelpe Norwegian Mining i deres ambisjon om å bli den mest bærekraftige gruvevirksomheten i Norge.

Affiliation: Membership

European Raw Materials Alliance (ERMA) har som mål å gjøre Europa økonomisk mer motstandsdyktig ved å diversifisere egne forsyningskjeder, skape arbeidsplasser, tiltrekke seg investeringer til verdikjeden for råvarer, fremme innovasjon, trene unge talenter og bidra til de beste rammebetingelsene for råvarer og sirkulær økonomi over hele verden.

Affiliation: Membership

SAFE – Senter for kritisk råmaterialstrategi har som formål å etablere sikre, bærekraftige og etiske forsyningskjeder for elbilbatterier i Nord-Amerika.  For å etablere disse forsyningskjedene innenlands  og med våre allierte så tar senteret til orde for (1) å sikre ansvarlige forsyningskjeder for kritiske mineraler og materialer som er nødvendige for transport, energi og teknologiske innovasjoner i framtiden,  (2) etablere en ny sosial base for ansvarlig mineralproduksjon og prosessering både hjemme og blant allierte, og (3) fremme en kritisk mineralbasert økonomi i utvikling, i USA, for transport-, energi- og teknologiindustrier som er avhengige av kritiske mineraler, inkludert etablering av markedsplass for etisk og bærekraftig forsyning.

Affiliation: Membership

International Fertilizer Association (IFA) ble grunnlagt i 1927 og er den eneste globale gjødselforeningen, med 480+ medlemmer i rundt 80 land. Deres oppdrag er å fremme effektiv og ansvarlig produksjon, distribusjon og bruk av plantenæringsstoffer. Dette oppdraget spiller en avgjørende rolle i å bidra til å mate verden bærekraftig. IFA representerer leverandører av plantenæringsløsninger. Medlemmene inkluderer gjødselprodusenter, forhandlere og distributører, samt deres foreninger, tjenesteleverandører til industrien, forskningsorganisasjoner, AgTech-oppstartsbedrifter og ikke-statlige organisasjoner.

Samkjørt med globale ambisjoner

Ressursene som ligger i våre lisenser i Norge har verdensomspennende betydning. Vår aktivitet i Norge følger derfor globale prinsipper, som FNs mål for bærekraftig utvikling. Av de totalt 17 bærekraftsmålene er minst 7 spesifikt relevante for oss. Nedenfor finner du ordlyden i disse, samt våre løfter om hvordan vi skal overholde dem.

NM-LØFTE:

Vi har som mål å bidra til energilagringsløsninger for verden, med en stor kontinuerlig tilførsel av vanadium.

Det er ingen overkommelig ren energi uten god lagringskapasitet for fornybar energi. V-flow-batterier vil spille en viktig rolle i fremtidens sirkulære økonomier. De er ikke-brennbare, kompakte, gjenbrukbare i nesten det uendelige sykluser og har en levetid på mer enn 20 år. Vi er glade for å være en del av å prosessen med å bringe dem til verden.

NM-LØFTE:

Norsk økonomi trenger flere ben å stå på i fremtiden. Det må skapes flere jobber i flere bransjer, over hele landet for å klare dette.

Norsk økonomi har i mange år hatt olje og gass industrien som en viktig inntektskilde, men man ser nå til andre naturressurser for å finne flere og nye inntektskilder. Norge er et land som ser mulighetene i mineralutvinning. Norge har en nasjonal strategi for mineralindustrien og regionale planer for å prioritere nye industrier og tiltrekke seg utenlandske investeringer og etablere nye arbeidsplasser i Norge. Norge Mining ønsker å være en del av denne gryende industriutviklingen. Vi er stolte over å lede an dette viktige arbeidet.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Ettersom vi støtter ny industriell utvikling i Norge, er vi en del av en innovativ revolusjon innen grønn gruvedrift.

Vi beviser at gruvedrift kan være grønn og bærekraftig takket være innovative metoder som gjør det mulig å hente ut materialer fra bakken med minimal innvirkning på omgivelsene. Vi bidrar til å bygge en ny industri i Norge, etablere infrastruktur som er til økonomisk fordel for lokalbefolkningen samtidig som vi innfører helt nye metoder for mineralutvinning og -leting.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Vi oppsøker avgjørende råstoffer som er i stand til å skape en mer bærekraftig verden for alle.

Vi undersøker det som ser ut til å være enorme forekomster av vanadium og fosfor i Norge. Disse råstoffene, som EU har klassifisert som kritisk viktige, er avgjørende for overgangen til lavere karbonutslipp. Fosforgjødsel er et mer naturlig hjelpemiddel for å holde matproduksjonen i gang, og vanadiumbatterier har et enormt potensiale når det gjelder lagring av fornybar energi.

NM-LØFTE:

Ved å gjøre fosfat og vanadium lettere tilgjengelig, kan vi bidra til å bygge en mer bærekraftig verden.

Nitrogenbasert gjødsel fører til utslipp av drivhusgassen nitrogenoksid (N2O). Denne gassen fanger varme i atmosfæren 300 ganger mer effektivt enn karbondioksid (CO2). En viktig egenskap for gjødsel, men ikke for naturen. Litium-ionbatterier, på sin side, inneholder giftige og krevende nedbrytbare tungmetaller. De inngår også som en del av verdikjeden både ved produksjon og forbruk. Naturlig fosfatgjødsel og langvarige vanadiumbatterier bidrar til å løse disse utfordringene.

NM-LØFTE:

Vi snakker ikke kun om klimatiltak – vi gjennomfører dem.

Klimatiltak står sentralt i alt vi gjør. Vi leter etter råstoffer som står på EUs liste over kritiske råstoffer. Disse stoffene er avgjørende for å nå målene om en grønnere fremtid. Men vi står i fare for å gå tom for disse verdifulle råstoffene. Vanadiumbatterier har egenskaper som muliggjør lagring av fornybar energi i store mengder, hvilket er helt nødvendig for det grønne skiftet og for reduksjon av miljøfotavtrykket. Fosfatgjødsel er det mest naturlige hjelpemiddelet for å produsere nok mat til å fø vår stadig voksende globale befolkning.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Vi forplikter oss til å minimere våre operasjonelle avtrykk samtidig som vi bevarer, beskytter og gjenoppretter miljøet vi påvirker.

Råstoffene som er avgjørende for en grønnere fremti ligger i bakken og medfører derfor inngripen i naturen ved uthenting. For å redusere miljøpåvirkningen på best mulig måte også ved høsting vil vi sørge for at det gjennomføres program for naturrestaurering, og sikre at ingen kjemikalier vil bli brukt i undersøkelsene våre. Vi vil minimere eventuelle konsekvenser for landområdet og dets biologiske mangfold ved å utføre omfattende aeromagnetiske undersøkelser før vi starter gravearbeidet. Vi kommuniserer både med nasjonale- og lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn.

FINN UT MER