Hente mineraler for en mer bærekraftig fremtid

Undersøke vanadium, en råvare EU vurderer som kritisk

Find out more

Visjonen vår

Norge Mining har en klar visjon: å bli en global leder innen henting og utvikling av verdifulle mineraler ved hjelp av moderne og sensitive gruvedriftsmetoder. Vi skaper en arv, og vi forstår ansvaret vårt som dens portvakt.

Fokus og prioriteringer

Dette er en gryende industri i Norge, et land som sitter på store, ubenyttede mineralforekomster, i henhold til undersøkelser så langt. Vi fokuserer vår innsats på tre ressurser som har høy etterspørsel over hele verden: vanadium, fosfater og titan.

Hensynsfull gruvedrift er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og konstant kommunikasjon med lokale nærmiljøer. Ved bruk av innovasjon og teknologi har vi som mål å minimere enhver miljøpåvirkning. I tillegg vil noen av mineralene vi henter, i stor grad bidra til en mer bærekraftig global fremtid.

Bevisene våre

Det å sikre en stabil region for utvikling av disse sårt tiltrengte ressursene er ikke bare vår visjon. EU har offisielt utnevnt vanadium, fosfor og titan som «kritiske råvarer» (2020). Det betyr at de er økonomisk og strategisk viktige for den europeiske økonomien, men som har en høy risiko knyttet til forsyningen.

Investorene våre

Som en pålitelig partner tar Norge Mining sikte på å bygge verdi for sine andelseiere. Vi vil tilby langsiktige muligheter på et attraktivt investeringsnivå, med en betydelig oppside. Norge er politisk og miljømessig et av de mest stabile og utviklede landene i verden, og dets regjering fremmer sterkt gruvedriftsindustrien.

Norges geologiske undersøkelse (NGU): «Ilmenitt og vanadium i Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen utgjør sammen en ressurs i verdensklasse.»

Teamet vårt

Teamet vårt består av lojale tilhengere av gruvedriftsindustrien, teknologidrivere, bedriftsveksteksperter og lokale entreprenører. Vi er begeistret over det enorme potensialet som ligger foran oss og mener vi står på kanten av noe virkelig flott.

  • STYRE
  • LEDELSE
Oliver A. Baring
Chairman

Oliver A. Baring er en drivkraft innen industrien, som bringer med seg en enorm arv av global gruvedriftserfaring. Han var medlem av det rådgivende rådet i både Sentient Group og et privat aksjefond for gruvedrift verdt USD 2 milliarder. Han har hatt styrelederroller i First Africa Group og Mwana Africa PLC, og var tidligere partner i Rowe & Pitman og administrerende direktør i UBS Warburg Mining Group. Oliver startet i industrien hos Anglo American / De Beers Group. – Senior uavhengig ikke-administrerende direktør: Ferrexpo PLC (2007-2016) – Rådgivende råd: Sentient Group Advisory Council (2001-2016) – Rådgivende råd: Privat aksjefond for gruvedrift verdt USD 2 milliarder – Styreleder: Mwana Africa PLC (2005-2012). – Styreleder: First Africa Group (2001) – Partner: Rowe & Pitman (1974-1986) – Administrerende direktør: UBS Warburg Mining Group (1986-2001) – Anglo-American Corp/ De Beers Group

John Vergopoulos
CEO

John Vergopoulos bringer besluttsom, praktisk ledelse til Norge Mining, samt en internasjonal økonomisk «svart bok» og mange års erfaring innen mineralressurssektoren. Han har sterke meritter innen innsamling av kapital, privat egenkapital og syndikerte lånemarkeder. Han har vært et SME-styremedlem og en administrerende direktør og finansdirektør for ulike aksjeselskaper i teknologi- og mineralressursindustriene. I løpet av årene har John vært ansvarlig for å håndtere statlige institusjoner i Europa, Afrika og Asia. Han startet karrieren som statsautorisert revisor i Deloittes revisjonsavdeling i London.

Bert Nacken
Non-Executive Director

Dr. L.J.G. Bert Nacken har Ph.D. i naturvitenskap fra universitetet RWTH Aachen i Tyskland. Han ble ansatt hos Billiton/Shell i Nederland som forsker innen metallurgi. Fra 1980 til 2011 arbeidet han over hele verden i ulike seniorroller hos Billiton, og deretter hos BHP, innen råvarer som gull, nikkel, kobber, titan og jernmalm. Han var leder ved Cerro Matoso som drev gruvedrift og smelteverk for ferronikkel i Colombia (1997–2001), leder av Nickel Operations Americas, Country Manager Colombia (2002–2004), leder ved koppergruven Minera Escondida i Chile (2004–2007), nestleder for ressurs- og forretningsoptimering ved hovedkontoret til BHP i Melbourne (2007–2009) og leder av BHP Western Australia Iron Ore (2009–2011). Deretter ledet han sitt eget konsulentfirma innen gruvedrift fra 2012 til 2018. Bert var et uavhengig styremedlem hos Ferrexpo PLC fra 2014 til 2019.

Styrekomièer: Lønn og godtgjørelse (komitèleder) & revisjon (komitemedlem)

Mike Hirschfield
CFO

Mike har vært medlem av styrene til en rekke børsnoterte selskaper. I 1997 inkorporerte han sin egen private virksomhet for å gi råd og støtte til en rekke børsnoterte selskaper på AIM og hovedmarkedet, og han leverer sine tjenester til selskapet direkte som konsernets Finansdirektør. Han startet sin karriere som kvalifisert statsautorisert revisor med KPMG, og spesialiserer seg på bedriftsøkonomi. Mike er utdannet ved London School of Economics and Political Science.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Ikke-administrerende direktør

Ingvil bringer med seg eksepsjonell erfaring til styret i Norge Mining som ikke-administrerende direktør. Som representant for FrP og den tidligere stedfortrederen i Olje- og energidepartementet, vil hun være en veileder for landet når det skal ta nye skritt mot en spennende økonomi. Ingvil har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Det norske utenriksdepartementet og i posisjoner for olje- og gassforvaltning i Innovasjon Norge.

Styrekomitèer: Lønn og godtgjørelse & ESG (komiemedlem)

Bente Hagem
Non-Executive Director

Bente har bred erfaring fra nordisk og europeisk energivirksomhet. Hun har hatt flere ledende stillinger, i blant annet Nortura, Equinor og Statnett. I sistnevnte var hun konserndirektør i 14 år. Bente har vært styreleder i ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity. En EU-organisajon for samarbeid mellom europeiske overføringssystemoperatører), styreleder i Nord Pool Spot og styremedlem i flere øvrige. Hun forlot stillingen i Statnett til fordel for EU-kommisjonen i Brussel hvor hun jobbet med bærekraftig energi.

Styrekomitèer: Revisjon & ESG (Komitèleder)

 

Gunnar Holen
Non-Executive Director / CEO for Norge Mineraler AS

Gunnar Holen er økonom av yrke, og han har flere tiår med yrkeserfaring innen bedriftsøkonomi, investeringsbankvirksomhet, energi og gruvedrift. Han er en høyt anerkjent nasjonal og internasjonal investeringsanalytiker, og han har vært rådgiver for mange selskaper i tidlige faser – og hjulpet dem med å utvikle seg til bedrifter verdt flere milliarder dollar. Han har også en gründerteft, og han utviklet en uavhengig nyetablering for investeringsanalyse, og bidro til å forvandle den til en raskt voksende investeringsbank (CAR ASA). Som dens grunnlegger og administrerende direktør stod Gunnar ved roret til mange vellykkede finanstransaksjoner i konsernet.

John Vergopoulos
CEO

John Vergopoulos bringer besluttsom, praktisk ledelse til Norge Mining, samt en internasjonal økonomisk «svart bok» og mange års erfaring innen mineralressurssektoren. Han har sterke meritter innen innsamling av kapital, privat egenkapital og syndikerte lånemarkeder. Han har vært et SME-styremedlem og en administrerende direktør og finansdirektør for ulike aksjeselskaper i teknologi- og mineralressursindustriene. I løpet av årene har John vært ansvarlig for å håndtere statlige institusjoner i Europa, Afrika og Asia. Han startet karrieren som statsautorisert revisor i Deloittes revisjonsavdeling i London.

Michael Wurmser
Founder

Michael er dreven økonom og entreprenør, og han vil gi råd om økonomien og den strategiske retningen til Norge Mining. Han har jobbet for Citibank Zurich, og har hatt et prestisjefylt utvalg av seniorstillinger ved multinasjonale finansinstitusjoner i New York og Frankfurt. Han har tidligere vært rådgiver for forskjellige regjeringer, finansdepartementer og statlige banker for å hjelpe dem med å betale ned statsgjeld. I løpet av årene har Michael gitt råd om strukturfinansiering for selskaper i naturressursene, råvare- og gruvedriftssektorene i Russland, Midtøsten og Mongolia.

Mike Hirschfield
CFO

Mike har vært medlem av styrene til en rekke børsnoterte selskaper. I 1997 inkorporerte han sin egen private virksomhet for å gi råd og støtte til en rekke børsnoterte selskaper på AIM og hovedmarkedet, og han leverer sine tjenester til selskapet direkte som konsernets Finansdirektør. Han startet sin karriere som kvalifisert statsautorisert revisor med KPMG, og spesialiserer seg på bedriftsøkonomi. Mike er utdannet ved London School of Economics and Political Science.

Beat Kaelin
Chief Sustainability Advisor

Beat er en sveitsisk natur- og miljøekspert med føderal sveitsisk sertifisering. Han har også hatt erfaring med å bruke denne kompetansen i et bedriftsmiljø, ved å bygge opp sitt eget kapitalforvaltningsselskap, hvor han blant annet fokuserte på bærekraft. Han solgte dette senere til AIG. For tiden er han også president i Verdens naturfond (WWF) for kanton Zürich.

Kristian Bader
Operations Adviser

Kristian Bader har omfattende erfaring som driftssjef, fortrinnsvis som linjeleder og prosjektleder i finans- og teknologiselskap. Kristian har også grunnlagt og bygget opp flere selskap. Styrkene hans ligger i analyse, utforming og implementering av organisatoriske strukturer og -prosesser samt strategiske utvikling av disse. Han er også lidenskapelig opptatt av mulighetene som ligger innen teknologiutvikling, digitalisering og automatisering. Kristian har en doktorgrad i forretningsadministrasjon og har Executive-mastergrader i handelsrett og kunstmarkedsstudier.

Sacha Lifschitz
Marketing Adviser

Sacha Lifschitz har studert bedriftsledelse med fokus på strategi og organisasjon i tillegg til finans ved Universitetet i St. Gallen i Sveits. Han startet sin karriere i 1999 ved varehandel- og gruvedriftselskapet Glencore i Baar i Sveits. I over ti år jobbet han som trader i nikkelavdelingen. Han har vært ansvarlig for håndtering av globale kunder og leverandører, og har blant annet utviklet nye markeder, både geografiske og produktspesifikke, og forvaltet og videreutviklet den eksisterende kundebasen. Siden 2012 har han jobbet både som uavhengig konsulent og som investor. På den ene siden har han sitt eget bedriftskonsulentselskap som betjener råvarebransjen med fokus på strategi og markedsføring. På den andre siden bygger og administrerer han en portefølje med verdensomspennende og kommende oppstartselskaper som venturekapitalinvestor.

Monika Øksnes
Chief Operating Officer, Norge Mineraler AS

Monika har master i geologi og startet arbeidslivet i Norge Mineraler AS som Camp Manager, juni 2020, i forbindelse med det pågående prosjektet som foregår i kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Hå. I løpet av en kort tid har hun tilegnet seg økt ansvar og går nå under tittelen Chief Operating Officer. Hun har ansvar for å lede de pågående undersøkelsesarbeidene til Norge Mineraler AS, tilknyttet personell, samt interaksjonen og dialogen med prosjektets ulike interessenter. Monika er opptatt av å finne løsninger som kommer flere til gode og godt arbeidsmiljø, hvor man får mulighet til å utvikle seg faglig og personlig.

Frank Blom
Prosjektleder

Etter å ha blitt uteksaminert som maskiningeniør fra det tekniske universitetet i Delft, startet Frank karrieren som prosjektingeniør hos Shell/Billiton (nå BHP) i 1981. Han jobbet på ulike JV-prosjekter for aluminiumsavdelingen i Australia, Brasil og Surinam. Deretter ble han utnevnt til prosjektdirektør for prosjektet for utvidelse av Cerro Matoso i nikkelavdelingen i Colombia. Deretter flyttet Frank til Nederland hvor han ble driftsdirektør for det nederlandske offshore olje- og gasselskapet Allseas. I 2003 ble Frank ansatt i Billiton Suriname, og senere ble han prosjektdirektør i avdelingen South America for BHP Aluminium hvor han hadde tilsyn med prosjekter i Brasil og Surinam. I 2008 ble Frank daglig leder i Surinam og fikk oppgaven med å lede BHP ut av landet. Som leder for integrering av aluminium styrte Frank en rekke selskapsgjennomganger og fagfellevurderinger av kolleger før han ble med i BHP Iron Ore i 2010 som London-basert daglig leder for SMFG JV og prosjektdirektør for Nimba Iron-prosjektet i Afrika. Frank har jobbet som uavhengig konsulent siden 2016. Han foreleser også fra tid til annen ved det tekniske universitetet i Delft om prosjektledelse.

Jenny Kvilhaug Tuen
CFO Norge Mineraler AS

Februar 2021 ble Jenny en del av Norge Mining teamet som CFO i Norge Mineraler. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Universitetet i Stavanger. Tross sin unge alder har Jenny allerede opparbeidet seg god og variert erfaring i tilsvarende roller. Hun er engasjert og brenner for effektivisering og digitalisering av fagfeltet. Jenny vil ha ansvaret for den finansielle rapporteringen, økonomistyringen og fasilitetsstyringen i forbindelse med prosjektet i Dalane og Hå. Arbeidsstedet til Jenny er i Egersund.

Bill Wofford
Innkjøps- og kontraktsansvarlig

Bill har mer enn 30 års erfaring innen bygge- og anleggsbransjen, og har de siste 20 hovedsakelig hatt fokus på innkjøps- og kontraktsadministrasjon for større prosjekter. Han har tilbrakt en stor del av karrieren sin i BHP Billiton på banebrytende prosjekter som tidlig boring av jernmalm i Guinea, bauksittgruveaktivitet i Surinam og bygging av en nikkelforedlingslinje i Colombia. Bill er også medlem av American Association of Cost Engineers.

 

Marco Keersemaker
Leder for gruvedrift og validering

Marco Keersemaker har mer enn 25 års erfaring innen alle aspekter av gruvedrift for en rekke råvarer, fra utforskning til nedlegging. Marco har hatt ansvar for ressursmodellering, gruveplanlegging og -design, drift, kostnads-/NPV-modellering og benchmarking, og bringer imponerende praktisk erfaring til rollen som ansvarlig for gruvedrift og teknologiøkonomisk modellering i Norge Mining. Han er tidligere anleggs- og gruveleder, og godt kjent med de høyeste standarder i innen helse, miljø og sikkerhet og drift. Han har blant annet jobbet for BHP Billiton på prosjekter i Guinea og Surinam. I senere tid har han konsultert for Aluminpro og undervist ved det teknologiske universitetet i Delft i Nederland.

Erik Joa
Samfunnskontakt

Erik Joa har Bachelor grad i landbruk og teknikk. Han har bred ledererfaring fra ulike bransjer, inkludert fra den globale leverandørindustrien til gruve og anleggsdrift. Erik sitt interessefelt er vidt hvor natur og landskap er sentralt. Med et sterkt engasjement, integritet og en helhetlig tilnærming til saker, søker han alltid etter den beste vinn/vinn løsningen for alle interessene. Erik vil være sentral i Norge Mining sin kommunikasjon med samfunnet – en svært viktig rolle utifra vårt løfte om åpenhet med god og tett dialog med ulike interesser.

Partnere

Norge Mining har i tillegg til sin egen ekspertise knyttet til seg partnere med tung faglig kompetanse, inkludert internasjonalt anerkjente konsulenter innen gruvedrift, bærekraft, strategi og kommunikasjon. Noen av disse partnerne er oppført nedenfor.

Affiliation: Partner

European Raw Materials Alliance (ERMA) har som mål å gjøre Europa økonomisk mer motstandsdyktig ved å diversifisere egne forsyningskjeder, skape arbeidsplasser, tiltrekke seg investeringer til verdikjeden for råvarer, fremme innovasjon, trene unge talenter og bidra til de beste rammebetingelsene for råvarer og sirkulær økonomi over hele verden.

Affiliation: Partner

SRK er et uavhengig, internasjonalt konsulentfirma som tilbyr faglige råd og løsninger til kunder, hovedsakelig innen jord- og vannressursindustrien. For gruveprosjekter tilbyr SRK tjenester fra leting til gruvedrift. SRK innehar ekspertise i – og er ledende innen felt som due diligence, tekniske studier, gruvedrift og vannhåndtering, tillatelser og rehabilitering av gruver.

Affiliation: Partner

Magma UNESCO Global Geopark er et geografisk område med en geologi av stor internasjonal betydning der bærekraftig utvikling er vesentlig. Den UNESCO anerkjente Magma geoparen er et nettverk av mer enn 140 UNESCOs globale geoparker i 40 land på 5 kontinenter, og hvor deres representantene møtes regelmessig. Selv om bakgrunnen for en geopark er geologi, handler det egentlig om menneskene – både lokalbefolkningen og turister, som ønsker å utforske, oppleve og dele de store mulighetene for de naturlige og kulturelle attraksjonene geoparken representerer!

Affiliation: Partner

Buchanan er et London-basert kommunikasjonsselskap innen forretningsrådgivning med vekt på medier, investorer og interessentrelasjoner i tillegg til ESG og design. Siden 1997 har Buchanan vært en del av WPP plc, en av verdens største kommunikasjons- og reklametjenester

Affiliation: Partner

Det internasjonale teamet til Bingmann Pflüger tilbyr rådgivning inn mot selskaper, foreninger og myndigheter. Selskapet kombinerer mange tiår med erfaring innen næringsliv, akademia og politikk, med kreativitet og innovasjon. Med dette som bakgrunn designer Bingmann Pflüger skreddersydde konsept for markedsinngang og strategisk posisjonering for sine kunder.

Affiliation: Partner

Energold er et ledende, globalt spesialisert boreselskap. Selskapet har 134 leteborrigger og tilstedeværelse i hele verden, med virksomhet i Norge, Europa, Mexico, Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten.

Affiliation: Partner

HCF International Advisers Limited er et ledende uavhengig rådgivningsselskap med fokus på de globale naturressurs- og infrastrukturbransjene. Selskapet gir strategisk og økonomisk rådgivning til bedrifter og finansinstitusjoner gjennom hele prosjektets livssyklus.

Affiliation: Partner

Nijsen & Partner AG er et sveitsisk basert rådgivningsselskap innen ledelse- og ledelsessystemer. Hovedtyngden er på kvalitetsstyring samt helse-, miljø- og sikkerhetsledelse. Kunder fra et bredt spekter av bransjer drar nytte av velprøvde løsninger med stor merverdi.

Samkjørt med globale ambisjoner

Ressursene som ligger i våre lisenser i Norge har verdensomspennende betydning. Vår aktivitet i Norge følger derfor globale prinsipper, som FNs mål for bærekraftig utvikling. Av de totalt 17 bærekraftsmålene er minst 7 spesifikt relevante for oss. Nedenfor finner du ordlyden i disse, samt våre løfter om hvordan vi skal overholde dem.

NM-LØFTE:

Vi har som mål å levere energilagringsløsninger verden over, ved hjelp av en stabil og stor tilførsel av vanadium.

FNs bærekraftsmå XX; «rimelig, ren energi til alle» er ikke mulig å oppfylle før vi har lagringsmulighet for store mengder ren energi.

Tilgang på råmineraler er kritisk for å nå dette målet og vanadium-redoksbatterier vil spille en viktig rolle i fremtidens sirkulærøkonomier. De er ikke brannfarlige, kompakte, kan brukes om igjen nesten i det uendelige og har en levetid på mer enn 20 år. Norge Mining er stolte over å kunne bidra til å levere denne kritiske komponenten til verden.

NM-LØFTE:

Norsk økonomi trenger flere ben å stå på i fremtiden. Det må skapes flere jobber i flere bransjer, over hele landet for å klare dette.

Norsk økonomi har i mange år hatt olje og gass industrien som en viktig inntektskilde, men man ser nå til andre naturressurser for å finne flere og nye inntektskilder. Norge er et land som ser mulighetene i mineralutvinning. Norge har en nasjonal strategi for mineralindustrien og regionale planer for å prioritere nye industrier og tiltrekke seg utenlandske investeringer og etablere nye arbeidsplasser i Norge. Norge Mining ønsker å være en del av denne gryende industriutviklingen. Vi er stolte over å lede an dette viktige arbeidet.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Samtidig som vi bidrar til å støtte ny industriell infrastruktur i Norge, er vi en del av en grønn revolusjon innen gruvedrift.

Vi beviser for alle at gruvedrift kan være grønn og bærekraftig, takket være innovative metoder som gjør det mulig å hente ut materialer fra bakken med minimal innvirkning på omgivelsene. Vi bidrar til å bygge en ny industri i Norge, etablere infrastruktur som er til økonomisk fordel for lokalbefolkningen samtidig som vi innfører helt nye metoder for mineralutvinning og -leting.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Vi oppsøker avgjørende råstoffer som er i stand til å skape en mer bærekraftig verden for alle.

Vi undersøker det som ser ut til å være enorme forekomster av vanadium og fosfor i Norge. Disse råstoffene, som EU har klassifisert som kritisk viktige, er avgjørende for overgangen til lavere karbonutslipp. Fosforgjødsel er et mer naturlig hjelpemiddel for å holde matproduksjonen i gang, og vanadiumbatterier har et enormt potensiale når det gjelder lagring av fornybar energi.

NM-LØFTE:

Lettere tilgjengelig fosfor og vanadium, vil bidra til å redusere miljøfotavtrykket i produksjon- og bruk av batterier og kunstgjødsel.

Nitrogenbasert gjødsel fører til utslipp av drivhusgassen nitrogenoksid (N2O), men nitrogenoksid bidrar også til at kunstgjødselet fanger varme i atmosføren 300 ganger mer effektivt. En viktig egenskap for gjødsel, men ikke for naturen.

Litium-ionbatterier, på sin side, inneholder giftige og krevende nedbrytbare tungmetaller. De inngår også som en del av verdikjeden både ved produksjon og forbruk. Naturlig fosforgjødsel og langvarige vanadiumbatterier bidrar til å løse disse utfordringene.

NM-LØFTE:

Vi snakker ikke kun om klimatiltak – vi gjennomfører dem.

Klimatiltak står sentralt i alt vi gjør. Vi leter etter råstoffer som står på EUs liste over kritiske råstoffer. Disse stoffene er avgjørende for å nå målene om en grønnere fremtid. Men vi står i fare for å gå tom for disse verdifulle råstoffene. Vanadiumbatterier har egenskaper som muliggjør lagring av fornybar energi i store mengder, hvilket er helt nødvendig for det grønne skiftet og for reduksjon av miljøfotavtrykket. Fosfatgjødsel er det mest naturlige hjelpemiddelet for å produsere nok mat til å fø vår stadig voksende globale befolkning.

FINN UT MER

NM-LØFTE:

Vi har sterkt fokus på å beskytte miljø og dyreliv ved all vår aktivitet i Norge.

Råstoffene som er avgjørende for en grønnere fremti ligger i bakken og medfører derfor inngripen i naturen ved uthenting

For å redusere miljøpåvirkningen på best mulig måte også ved høsting vil vi sørge for at det gjennomføres program for naturrestaurering, og sikre at ingen kjemikalier vil bli brukt i undersøkelsene våre. Vi vil minimere eventuelle konsekvenser for landområdet og dets biologiske mangfold ved å utføre omfattende aeromagnetiske undersøkelser før vi starter gravearbeidet. Vi kommuniserer både med nasjonale- og lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn.

FINN UT MER