Nyheter

Stor utvidelse av mineralressursestimatet av forekomsten ved Storeknuten

09/02/2022

Det norsk-britiske mineralleteselskapet Norge Mining plc fokusert på Bjerkreim leteprosjektet i Sørvest-Norge, annonserer at videre bore- og analysearbeid av forekomsten ved Storeknuten har ført til en stor økning i mineralressursestimatet til nesten 1 milliard tonn. 

Finn ut mer