Teamet vårt

Jana Plananska

26/01/2022

Jana har en doktorgrad i forretningsadministrasjon ved University of St.Gallen i Sveits, hvor hun skrev doktorgraden sin om forbrukeradopsjon av elektriske kjøretøy. Hun jobber for tiden i sitt eget konsulentselskap hvor hun rådgir kunder innen løsninger av elektrisk og smart mobilitet. Hun har blant annet spesialisert seg på bærekraftige batteriverdikjeder, forbrukeradopsjon og -atferd samt digitalisering og automatisering. Jana har også 2 mastergrader i internasjonal utvikling og statsvitenskap fra Sciences Po Paris og University of St.Gallen.

Jana har bred erfaring, kunnskap og forståelse for diplomati, analytisk arbeid og prosjektledelse innen ren transport og energi fra sitt engasjement med institusjoner som University of Oxford, UNESCO, EU eller Verdensbanken.