Nyheter

Press Release: Publisering av mineralressursestimat for Storeknuten i Høyland Exploration Area

04/05/2021

Storeknuten bekreftes som Norge Minings andre forekomst i verdensklasse 1 av EU-kritiske råmaterialer.

Download the release