Teamet vårt

Bente Hagem

01/04/2021

Bente har bred erfaring fra nordisk og europeisk energivirksomhet. Hun har hatt flere ledende stillinger, i blant annet Nortura, Equinor og Statnett. I sistnevnte var hun konserndirektør i 14 år. Bente har vært styreleder i ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity. En EU-organisajon for samarbeid mellom europeiske overføringssystemoperatører), styreleder i Nord Pool Spot og styremedlem i flere øvrige. Hun forlot stillingen i Statnett til fordel for EU-kommisjonen i Brussel hvor hun jobbet med bærekraftig energi.

Styrekomitèer: Revisjon (komitèleder)