Sacha Lifschitz

Marketing Adviser

Teamet vårt

Sacha Lifschitz

31/01/2021

Sacha Lifschitz har studert bedriftsledelse med fokus på strategi og organisasjon i tillegg til finans ved Universitetet i St. Gallen i Sveits. Han startet sin karriere i 1999 ved varehandel- og gruvedriftselskapet Glencore i Baar i Sveits. I over ti år jobbet han som trader i nikkelavdelingen. Han har vært ansvarlig for håndtering av globale kunder og leverandører, og har blant annet utviklet nye markeder, både geografiske og produktspesifikke, og forvaltet og videreutviklet den eksisterende kundebasen. Siden 2012 har han jobbet både som uavhengig konsulent og som investor. På den ene siden har han sitt eget bedriftskonsulentselskap som betjener råvarebransjen med fokus på strategi og markedsføring. På den andre siden bygger og administrerer han en portefølje med verdensomspennende og kommende oppstartselskaper som venturekapitalinvestor.