Bert Nacken

Non-Executive Director

Teamet vårt

Bert Nacken

31/01/2021

Dr. L.J.G. Bert Nacken har Ph.D. i naturvitenskap fra universitetet RWTH Aachen i Tyskland. Han ble ansatt hos Billiton/Shell i Nederland som forsker innen metallurgi. Fra 1980 til 2011 arbeidet han over hele verden i ulike seniorroller hos Billiton, og deretter hos BHP, innen råvarer som gull, nikkel, kobber, titan og jernmalm. Han var leder ved Cerro Matoso som drev gruvedrift og smelteverk for ferronikkel i Colombia (1997–2001), leder av Nickel Operations Americas, Country Manager Colombia (2002–2004), leder ved koppergruven Minera Escondida i Chile (2004–2007), nestleder for ressurs- og forretningsoptimering ved hovedkontoret til BHP i Melbourne (2007–2009) og leder av BHP Western Australia Iron Ore (2009–2011). Deretter ledet han sitt eget konsulentfirma innen gruvedrift fra 2012 til 2018. Bert var et uavhengig styremedlem hos Ferrexpo PLC fra 2014 til 2019.

Styrekomièer: Lønn og godtgjørelse (komitèleder) & revisjon (komitemedlem)