Nyheter

Norge Mining Bjerkreim prosjekt anslått til 70 milliarder tonn

25/01/2021

Geologisk modellering avslører at Bjerkreim Exploration-prosjektet inneholder mer enn 70 milliarder
tonn malm med mineralisering.
Estimater understreker Bjerkreims potensiale som en av verdens viktigste ressurser av de EU-kritiske
råmaterialene vanadium, titan og fosfat.
Letearbeid har kommet lengst i Øygrei, med en totalt indikert og estimert ressurs på 1,55 milliarder
tonn (se separat pressemelding annonsert i dag).

Click here to view the report